TVÄTTA NÄR DU VILL

KVÄLLAR-NÄTTER-HELGER

När hallarna är obemannade kan du tvätta själv. Du tvättar i en miljöhall, med högstandard.

VARDAGAR

GDS HALLARNA

Du kan få tillgång till GDS-hallarna även på dagtid och vardagar.

SÅ FUNGERAR DET VID VÅRA ANLÄGGNINGAR

  1. Kontakta vår anläggning så skapar vi ett konto till dig. Sitter kameror som registrerar ditt registreringsnummer.
  2. Porten öppnas och underspolning startar automatiskt så fort du börjar åka in i hallen.
  3. Kör sakta för bästa underspolning.
  4. Stanna på anvisad plats.
  5. Porten stängs automatisk.
  6. Hallen är nu aktiverad och alla slangar med kem och vatten fungerar.
  7. Ska du tvätta med maskin och vill starta tvättmaskinen så får du instruktioner på displayen i fika rummet.
  8. När du är helt klar, öppna porten på manöverlåda på vänstersida.
  9. Kör ut ditt fordon.

REGLER

Kunden är ansvarig för skador som kan uppkomma både på det egna fordonet och tvättanläggningens utrustning genom ovarsam eller felaktig användning.

Häng tillbaka slangar, borstar och hinkar.

BK Lastbilstvätt AB har rätt att i förekommande fall debitera kostnader för bortforsling av fasta material, rengöring av tvätthall och stilleståndskostnader.

PRIS SJÄLVTVÄTT

När du självtvättar registreras / mäts allt kem och vatten som du använder, samt att det tickar en halltid.

Är du effektiv och vet hur du skall gå tillväga kan du ”spara” lite pengar jämfört med maskintvätt.

Vi brukar säga att självtvätt blir ungefär 20 % billigare.

FRÅGOR & SVAR

Kontakta vår personal om du undrar över något.